Tucows đã phản hồi lại đơn kiện của Namecheap

Sau gần 1 tháng sau khi Namecheap đệ đơn kiện, hôm nay công ty Tucows lần đầu tiên lên tiếng phản hồi về sự việc này. Với 4 triệu tên miền được đăng ký dưới thời làm đại lý cho eNom, Namecheap muốn nhanh chóng transfer về mình và sử dụng hình thức “Bulk Transfer […]

Continue reading